BVBA Vanhulle heeft onderstaande erkenningen

Klasse 1

 • B1: Ruimen van waterlopen
 • C5: Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
 • C7: Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen
 • G: Algemene aannemingen van grondwerken
 • G3: Beplantingen
 • H: Algemene aannemingen van spoorwegen
 • H1: Lassen van spoorstaven
 • P1: Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicaties in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie
 • P2: Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties
 • P3:Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
 • P4: Elektrische installaties van haveninrichtingen
 • S4: Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling

Klasse 4

 • C: Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
 • C1: Gewone rioleringswerken
 • C2: Watervoorziening en leggen allerhande leidingen
 • C6: Leggen van sterkstroom-, en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling
 • S1: Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen


Erkenning van aannemers – FOD Economie